top of page
pharmacist-filling-prescription-pharmacy

ร้านยา 24 ชม.

ร้านยากรุงเทพให้คำปรึกษาการใช้ยา จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนปัจจุบัน  สอบถามได้ตลอด 24 ชม. จำหน่ายยาโดย เภสัชกร พื้นที่กรุงเทพและนนทบุรี

ส่งทันทีภายใน 1 ชม.

ยาบางรายการ ทางเภสัชกรจะติดต่อกลับไปหาคนไข้เพื่อสอบถาม และให้คำปรึกษาและพิจารณาก่อนการใช้ยา และเป็นรายการยาควบคุม และยาบางตัว อาจต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อน ทั้งนี้การจำหน่ายยาเพื่อประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญ

สอบถามสินค้าและปรึกษา 24 ชั่วโมง

ให้บริการตลอด 24 ชม.

เรามีบริการส่งตลอด 24 ชม. ทั่วกรุงเทพ และนนทบุรี

หากท่านมีเรื่องปรึกษาการใช้ยา หรือซื้อยาสามารถรับคำปรึกษาและรับยาจากเภสัชกรได้ตลอด 24 ชม.

จัดยาโดยเภสัชกร

ทุกสินค้า ทุกตัวยาในร้าน จัดจำหน่ายโดยเภสัชกรทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่า คนไข้จะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง มีความปลอดภัยกับคนไข้

มีบริการส่งภายใน 1 ชม.

เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ เราสามารถส่งยาให้ถึงมือท่านภายใน 2 ชม. โดยคิดค่าส่งตามจริง หากท่านใดต้องการใช้บริการนี้ สามารถติดต่อพูดคุยทาง  Facebook  และ  LINE  ของเราได้เลย มีเจ้าหน้าที่บริการตลอด 24 ชม.

asian-young-woman-pharmacist-with-lovely
bottom of page