top of page

เรื่องสุขภาพต้องง่าย

และรวดเร็ว

เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการบริการด้านสุขภาพและความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาของคนไทยง่ายต่อการเข้าถึง ทุกคนสามารถไปพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา และตรวจสุขภาพได้อย่างง่ายดาย

แต่หลายครั้งคนไข้มักเลือกที่จะซื้อยาทานด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลส่งต่อทาง LINE Facebook หรือ Social Media ซึ่งบางครั้งข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายต่อร่างกายของคนไข้เอง
บวกกับบางท่านไม่มีเวลาไปพบแพทย์ หรืออยากขอคำปรึกษาเบื้องต้น เราก็ยินดีบริการเช่นกัน

เราเห็นถึงความน่าเป็นห่วงของเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เราจึงร่วมมือกับเหล่าเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หมอ พยาบาล และเภสัชกรในการช่วยให้คำปรึกษาในการตรวจเบื้องต้น(หากเคสใดเป็นหนัก เราก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ตรวจอย่างละเอียดต่อไป)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำเบื้องต้นเหล่านี้ จะเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพร่างกายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์

Mother & daughter shopping
bottom of page